Moduły dodatkowe

Moduł Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Moduł EDM gromadzi dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Moduł eZLA+

Rozszerzenie dla użytkowników wykorzystujących do pracy Gabinet i wystawiających elektroniczne zwolnienia lekarskie. Dodatkową funkcją modułu eZLA+ jest m.in. możliwość wystawienia zwolnienia w trybie alternatywnym.

Moduł Komercyjny

Rozszerzenie dla jednostek realizujących usługi komercyjne. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest rejestrowanie i rozliczanie świadczeń komercyjnych przy użyciu funkcji Gabinet. Podstawowymi funkcjami modułu są: obsługa świadczeń prywatnych, umów komercyjnych z kontrahentami, ewidencja rachunków za usługi komercyjne, obsługa urządzeń fiskalnych.

Moduł Komercyjny z Rejestracją

Rozszerzenie dla użytkowników wersji mMedica PS i PS+ umożliwiające rejestrację i rozliczanie usług komercyjnych. Podstawowymi funkcjami modułu są: obsługa świadczeń prywatnych, umów komercyjnych z kontrahentami, ewidencja rachunków za usługi komercyjne, obsługa urządzeń fiskalnych.

Moduł Hospitalizacje

Moduł rozszerza możliwości mMedica Standard i Standard+ o obsługę następujących hospitalizacji: jednego dnia, długoterminowej, planowanej. Umożliwia szczegółową ewidencję całej ścieżki hospitalizacji w zależności od specyfiki realizowanego pobytu.

Moduł Stomatologiczny

Moduł Stomatologiczny umożliwia wprowadzanie i przechowywanie informacji o leczeniu pacjenta w najbardziej naturalnej formie - diagramu zębowego. Dzięki zaawansowanej funkcji rozliczeń automatycznie tworzą się pozycje rozliczeniowe na podstawie danych oznaczonych na diagramie.

Moduł eRejestracja

Moduł umożliwiający pacjentom internetową rezerwację terminu wizyty do wybranej poradni i lekarza. Celem elektronicznej rejestracji jest zwiększenie dostępności do usług medycznych oraz oszczędność czasu pacjenta.

Moduł SMS

Moduł umożliwia automatyczne wysyłanie informacji i powiadomień w formie wiadomości SMS-owych i e-mailowych do pacjentów placówki.

Moduł eWyniki Lab

Moduł umożliwiający automatyczną wymianę danych z wybranym laboratorium. eWyniki to między innymi: punkt pobrań, przesyłanie zleceń bezpośrednio z mMedica do laboratorium, automatyczny odbiór wyników i dołączanie ich do dokumentacji.

Moduł eWyniki Lab+

Moduł umożliwiający automatyczną wymianę danych z nieograniczoną liczbą laboratoriów. eWyniki to między innymi: punkt pobrań, przesyłanie zleceń bezpośrednio z mMedica do laboratorium, automatyczny odbiór wyników i dołączanie ich do dokumentacji.

Moduł eWyniki Diag

Moduł umożliwiający automatyczną wymianę danych z wybraną pracownią diagnostyczną. eWyniki to między innymi: punkt pobrań, przesyłanie zleceń bezpośrednio z mMedica do laboratorium, automatyczny odbiór wyników i dołączanie ich do dokumentacji.

Moduł eWyniki Diag+

Moduł umożliwiający automatyczną wymianę danych z nieograniczoną liczbą pracowni diagnostycznych. eWyniki to między innymi: punkt pobrań, przesyłanie zleceń bezpośrednio z mMedica do laboratorium, automatyczny odbiór wyników i dołączanie ich do dokumentacji.

Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych

Moduł umożliwiający automatyczny odbiór wyników z urządzeń diagnostycznych. MIUD mmPACS to między innymi: odbiór i zapis wyników w standardzie DICOM, automatyczny zapis wyników w bazie danych oraz powiadomienia o wynikach zaimportowanych do programu.

Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych+

Moduł umożliwiający integrację z programem mMedica urządzeń diagnostycznych niepracujących w standardzie DICOM.

Moduł Personalizacyjny

Moduł pozwala na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Umożliwia konfigurację słowników, skrótów klawiszowych, zakresu danych wyświetlanych w kartotece i układu okien w Gabinecie.

Moduł Jednolity Plik Kontrolny

Moduł umożliwiający wyeksportowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego  (JPK) zawierającego  informacje o fakturach wystawionych w mMedica.

Moduł Baza leków Pharmindex

Narzędzie umożliwiające korzystanie z bazy leków Pharmindex bezpośrednio z programu mMedica. Zawiera na bieżąco aktualizowaną pełną bazę leków wraz ze szczegółowymi opisami.

Moduł Interakcje leków Pharmindex

System kontroli interakcji pomiędzy lekami, skutecznie wspierający pracę lekarza, głównie w trakcie wystawiania recept. Moduł zawiera informacje o wystąpieniu potencjalnej interakcji pomiędzy lekami sklasyfikowanymi według nazw substancji czynnych.

Moduł AsystentMD® – bezpieczny wybór leków

Rozwiązanie wspierające lekarza w bezpiecznym dobieraniu leków w oparciu o wskazania, choroby współistniejące, nadwrażliwość na substancje czynne, działania niepożądane oraz uwzględniające bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w ciąży.

Moduł Programy lekowe/chemioterapia

Moduł umożliwiający rozliczanie świadczeń z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych oraz generowanie faktur zakupowych za leki.

Moduł Replikacji

Pozwala na zabezpieczenie danych przez ich replikację w trybie Hot Standby. Polega ona na przenoszeniu danych z serwera podstawowego na serwer zapasowy w trybie ciągłym, niezwłocznie po ich wprowadzeniu do aplikacji mMedica.

Moduł eKopia w Chmurze Asseco

System automatycznego tworzenia kopii zapasowych na serwerach Asseco zabezpiecza przed niekontrolowaną utratą danych. Moduł eKopia szyfruje i zapisuje kopie bazy mMedica w Centrum Przetwarzania Danych Asseco do 10GB pojemności.

Moduł Menedżer eksportów

Rozwiązanie przyspieszające i automatyzujące czynności związane z przesyłaniem danych do NFZ. Umożliwia sekwencyjne uruchamianie wielu eksportów, planowanie automatycznego uruchamiania eksportów, odpytania eWUŚ oraz wyłączenie wykonywania kopii zapasowej podczas eksportu.

Moduł Alternatywne interfejsy użytkownika

Dedykowane interfejsy użytkownika umożliwiające pracę mMedica na netbookach z wykorzystaniem ekranów o mniejszej rozdzielczości.

Moduł Raporty pomocnicze

Zestaw raportów i zestawień wspomagających monitorowanie bieżącej działalności, z możliwością dostosowania raportów do indywidualnych potrzeb.

Moduł Dane do sprawozdań rocznych MZ/GUS

Moduł wspomaga przygotowanie sprawozdań MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-29A, MZ-55, MZ-56, ZD-3 i ZD-4 zgodnych z aktualnymi wymogami Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Zdrowia

 

Opis każdego z modułów pochodzi z oficjalnej strony Asseco: http://mmedica.asseco.pl/oferta/moduly-dodatkowe/

Copyright © 2018 mMedica Info. All Rights Reserved.