Charakterystyka mMedica Komercja / Komercja+

mMedica Komercja to specjalna wersja aplikacji przeznaczona dla lekarzy i przychodni nieposiadających kontraktu z NFZ i realizujących wyłącznie świadczenia komercyjne, finansowane przez pacjentów lub na podstawie umów komercyjnych.

mMedica Komercja łączy funkcje Terminarza i Gabinetu znane z wersji Standard z możliwościami oferowanymi przez Moduł Komercyjny. Udostępnione rozwiązanie i szereg dodatkowych narzędzi umożliwiają skonfigurowanie programu zgodnie z indywidualnymi potrzebami i specyfiką pracy placówki.
Dzięki funkcjonalności Terminarza już podczas rejestracji wizyty istnieje możliwość wybrania usług, które będą realizowane podczas wizyty i pobrania za nie opłaty z góry.  Dostęp do Gabinetu pozwala na szybkie i proste ewidencjonowanie danych wizyty z jednoczesnym podglądem historii leczonego pacjenta. Automatyzacja wydruku recept, skierowań, słowniki i bazy dostarczające wszystkich potrzebnych informacji, tworzą razem narzędzie, które znacząco poprawia komfort pracy lekarza. Natomiast przemyślany zestaw funkcji Modułu Komercyjnego pozwala na konstruowanie rozbudowanych katalogów usług, podzielonych ze względu na sposób finansowania: przez pacjenta lub na podstawie umów komercyjnych. Po zrealizowaniu świadczenia istnieje możliwość wydrukowania dokumentu zapłaty pod postacią rachunku, potwierdzenia wpłaty, faktury VAT lub paragonu. Całość uzupełnia pakiet raportów i zestawień pozwalających na bieżąco kontrolować stan rozliczeń i realizacji umów.

Podstawowymi cechami i możliwościami mMedica Komercja są:

   • Bardzo prosta i intuicyjna obsługa.
   • Wygodny terminarz do planowania wizyt  z opcją rozbudowy o rejestrację internetową.
   • Rzeczywista pomoc przy diagnozowaniu dzięki szybkiemu dostępowi do historii leczenia pacjenta.
   • Obszerny zestaw raportów i wydruków, z możliwością definiowania własnych.
   • Dostęp do kilku słowników leków usprawniających proces wystawiania recept.
   • Automatyczne mechanizmy wykrywania uprawnień pacjenta do refundacji leków.
   • Automatyczne wyliczanie czasu, na jaki wystarczy przepisana ilość leku.
   • Szybkie wystawianie skierowań i innych dokumentów.
   • Obsługa świadczeń prywatnych.
   • Obsługa umów komercyjnych i systemów abonamentowych.
   • Katalog świadczeń i usług komercyjnych.
   • Tworzenie i ewidencja rachunków za usługi komercyjne.
   • Obsługa urządzeń fiskalnych.


Wersja mMedica Komercja+ stanowi rozszerzenie wersji mMedica Komercja o dodatkowe funkcjonalności umożliwiające dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb i poprawiające komfort pracy personelu. Program zawiera wszystkie funkcjonalności dedykowane wersjom „+” tzn.: zbiorcze wprowadzanie wizyt za pomocą kalendarza, zbiorcze wprowadzanie rozliczeń, zapamiętywanie powtarzalnych danych z wizyt w schematach, możliwość migracji danych między instalacjami mMedica, dostęp do walidacji definiowanych, funkcjonalność dodawania szczepień spoza listy szczepień obowiązkowych i pocztę wewnętrzną dla użytkowników programu.
Wymienione funkcjonalności nie wyczerpują pełnej listy możliwości wersji „+”.  Szczegółowy opis powyższych rozwiązań znajduje się w instrukcji obsługi programu.

 

  UWAGA!
  mMedica Komercja nie obsługuje rozliczeń z NFZ. 

 

Źródło: https://mmedica.asseco.pl/oferta/mmedica-komercja/

Copyright © 2018 mMedica Info. All Rights Reserved.