Charakterystyka mMedica Standard +

mMedica Standard+ stanowi rozszerzenie wersji Standard o dodatkowe funkcjonalności umożliwiające dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb i poprawiające komfort pracy lekarza w Gabinecie. Dzięki możliwości definiowania przycisków służących do wprowadzania danych medycznych, użytkownik ma możliwość określenia ich kolejności według priorytetów lub wyłączenia nieużywanych przycisków. Dane medyczne pacjenta wprowadzane w Gabinecie można przeglądać na kilka różnych sposobów, włącznie z tradycyjną historią wizyt - analogiczną do dokumentacji papierowej. Również w tym przypadku istnieje możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania informacji, poprzez wybór ich zakresu (np. wywiad, wyniki badań, przepisane leki), określenie chronologii prezentowanych danych i przedziału czasowego, za który mają być wyświetlane.

Program zawiera wszystkie funkcjonalności dedykowane wersjom „+” tzn.: zbiorcze wprowadzanie wizyt za pomocą kalendarza, zbiorcze wprowadzanie rozliczeń, zapamiętywanie powtarzalnych danych z wizyt w schematach, możliwość migracji danych między instalacjami mMedica, dostęp do walidacji definiowanych, funkcjonalność dodawania szczepień spoza listy szczepień obowiązkowych i pocztę wewnętrzną dla użytkowników programu.

Oprócz tego wersja Standard+ obsługuje tworzenie i wydruk skierowań do sanatorium, zleceń do pielęgniarki/położnej, zaświadczeń lekarskich, druków N9, informacji dla lekarza kierującego, zleceń na transport i zaopatrzenie rehabilitacyjne. Co więcej, aplikacja obsługuje automatyczne dopisywanie wyniku zleconych badań do wizyty, dzięki czemu lekarz jest na bieżąco informowany o aktualnym stanie zdrowia pacjenta, a czas konieczny do przygotowania danych rozliczeniowych ulega znacznemu skróceniu.

Wymienione funkcjonalności nie wyczerpują pełnej listy możliwości wersji Standard+.  Szczegółowy opis powyższych funkcjonalności znajduje się w instrukcji obsługi programu.

 

Źródło: https://mmedica.asseco.pl/oferta/mmedica-standard-plus/

Copyright © 2018 mMedica Info. All Rights Reserved.