Charakterystyka mMedica PS+

mMedica PS+ stanowi rozszerzenie wersji PS o dodatkowe funkcjonalności znacznie przyspieszające proces przygotowywania danych sprawozdawczych, takie jak: zbiorcze wprowadzanie wizyt za pomocą kalendarza, zbiorcze wprowadzanie rozliczeń, zapamiętywanie powtarzalnych danych z wizyt w schematach. Oprócz tego wersja została wzbogacona m.in. o możliwość migracji danych między instalacjami mMedica, walidacje definiowane i pocztę wewnętrzną dla użytkowników programu.

W poniższej tabeli przedstawiono listę funkcji z określeniem wersji i umiejscowieniem w aplikacji, w którym się znajdują.

 

Funkcja 

Umiejscowienie w aplikacji

Wersja mMedica

 

 

PS+

STD+

KOM+

Etykieta z danymi pacjenta (wydruk)

Rejestracja > ikona drukarki > Szablony > Etykieta z danymi pacjenta

Formularze

Księgi i raporty > Formularze

Migracja między instalacjami mMedica (pacjentów, deklaracji, walidacji definiowanych)

Komunikacja > Migracja danych > Migracja między instalacjami

 

Możliwość osobnej konfiguracji wydruku kuponów do ewidencji i do skierowań (woj. śląskie)

Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: Dodatkowe > Kupony (skierowania)/Kupony (ewidencja)

Poczta wewnętrzna dla użytkowników programu

Ikona koperty w prawym górnym rogu każdego okna

Przekodowanie procedur ICD-9

Ewidencja > Słowniki > Przekodowanie procedur ICD9

Schematy wizyt dla danych medycznych

Uzupełnianie świadczeń, Gabinet

Walidacje definiowane

Zarządzanie > Konfiguracja > Walidacje definiowane

Zbiorcze dodawanie wizyt

Rejestracja > Wizyty > Nowe wizyty zbiorczo

Dopisanie wyniku zleconych badań do wizyty (automatyczne)

Gabinet

 

 ✓

Planowanie szczepień wg kalendarza

Rejestracja > Funkcje dodatkowe > Szczepienia lub Gabinet > Dane medyczne > Szczepienia

 

 ✓

Tworzenie szablonów wydruku na podstawie szablonów systemowych

Księgi i raporty > Raporty definiowane > Definicja szablonów wydruku

  ✓

 ✓

Wywołanie danych wizyty gabinetowej z poziomu przeglądu wizyt za pomocą przycisku "Gabinet"

Rozliczenia > Przegląd wizyt > przycisk „Gabinet”

 

Wielozakładowość

Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: Ewidencja > Wielozakładowość

Wykres historii przepisanych leków stale podawanych

Gabinet > Recepty > Leki stale podawane

 

 

Źródło: https://mmedica.asseco.pl/oferta/mmedica-ps-plus/

Copyright © 2018 mMedica Info. All Rights Reserved.