Charakterystyka mMedica PS

Wersja mMedica PS powstała w celu maksymalnego uproszczenia i przyspieszenia procesu rejestracji oraz rozliczania świadczeń. Program charakteryzuje się nowoczesnym i przejrzystym interfejsem, co znacząco wpływa na prostą i szybką obsługę, a zwłaszcza na ewidencję danych rozliczeniowych. Wersja PS wyposażona została we wszystkie niezbędne funkcje konieczne do prawidłowego rozliczenia z NFZ, jednocześnie gwarantując stabilność i ciągłość rozliczeń.

mMedica PS idealnie sprawdza się w małych przychodniach i indywidualnych praktykach lekarskich, które są zobowiązane do rozliczania z funduszem, a jednocześnie nie potrzebują dodatkowych funkcji związanych z obsługą pacjentów. Aplikacja umożliwia ewidencjonowanie i rozliczanie świadczeń bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności dodatkowych, jak np. rejestrowanie pacjenta czy obsługa wizyty gabinetowej. Dlatego też pracę z tym programem można rozpocząć bez dodatkowych inwestycji (np. dodatkowe komputery czy budowa sieci).

Wersja mMedica PS umożliwia pełną obsługę kartoteki pacjentów, obejmującą m.in. gromadzenie niezbędnych danych pacjenta, szczegółową ewidencję dokumentów ubezpieczeniowych (UE, decyzja wójta/burmistrza, RMUA itp.), pobranie statusu ubezpieczenia z systemu eWUŚ. Gwarantuje również kompleksową obsługę deklaracji POZ, udostępniając praktyczne narzędzia do zbiorczego przepisywania, wycofywania i kopiowania deklaracji pomiędzy listami aktywnymi. mMedica PS posiada wszystkie niezbędne funkcje konieczne do rozliczenia z NFZ i szereg funkcjonalności umożliwiających bieżące monitorowanie realizacji wybranej umowy.

Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w instrukcji obsługi programu.

 

Źródło: https://mmedica.asseco.pl/oferta/mmedica-ps/

Copyright © 2018 mMedica Info. All Rights Reserved.