Moduł Dane do sprawozdań rocznych MZ/GUS

Moduł MZ/GUS zawiera komplet raportów umożliwiających zebranie danych, niezbędnych do uzupełnienia sprawozdań przesyłanych do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego. Za pomocą modułu można tworzyć sprawozdania: MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-29A , MZ-55, MZ-56, ZD-3 i ZD-4 zgodne z aktualnymi wymogami GUS i Ministerstwa Zdrowia.

Informacje konieczne do wygenerowania sprawozdań są pobierane automatycznie z bazy danych mMedica i tworzone przy pomocy interaktywnych formularzy. Ze względu na różnice występujące pomiędzy świadczeniodawcami w rzetelności i zakresie danych wprowadzanych do aplikacji, umożliwiono edycję wygenerowanych raportów. Po utworzeniu wybranego sprawozdania można dowolnie zmieniać i uzupełniać informacje w nim zawarte.

Funkcja zapisu sprawozdań (wraz z wprowadzonymi ręcznie zmianami) oraz możliwość zapamiętywania wielu wersji pozwala w dowolnej chwili przerwać pracę nad sprawozdaniem, bez ryzyka utraty już wprowadzonych modyfikacji. Gotowe sprawozdania można wydrukować w postaci formularzy zgodnych ze wzorami wymaganymi przez MZ i GUS.

 

Źródło: https://mmedica.asseco.pl/oferta/moduly-dodatkowe/dane-do-sprawozdan-mzgus/

Copyright © 2018 mMedica Info. All Rights Reserved.