Moduł Raporty pomocnicze

Moduł Raporty pomocnicze zawiera zestaw przygotowanych wykazów i zestawień pozwalających na bieżąco monitorować pracę placówki. Na moduł składają się raporty utworzone według sugestii użytkowników programu mMedica.

Praca z modułem jest bardzo prosta – wystarczy odszukać konkretny raport na liście i wykonać go jednym przyciskiem.

Dodatkowo, dla bardziej wymagających użytkowników, dodano możliwość indywidualnego modyfikowania prezentowanych danych w przygotowanych raportach. W każdym raporcie można rozszerzyć lub ograniczyć listę prezentowanych danych poprzez odpowiedni dobór kolumn. Każdy raport można wzbogacić również o dodatkowe warunki i w ten sposób uzyskać na własne potrzeby dokładnie to, czego się oczekuje.

W celu zwiększenia czytelności i uproszczenia obsługi, dostępne raporty zostały pogrupowane tematycznie:

Ewidencja

Na liście raportów znajdują się między innymi:

 1. Duplikat potwierdzenia wpłaty A5 (dedykowane użytkownikom korzystającym z Modułu Komercyjnego)
 2. Duplikat potwierdzenia zapłaty A4 (dedykowane użytkownikom korzystającym z Modułu Komercyjnego)
 3. Ewidencja rodzaju wykonanych zabiegów - wykaz zabiegów wraz z sumą ich wykonań
 4. Kontrola ewidencji deklaracji
 5. Ostatnie wizyty z podziałem na rozpoznanie - wykaz ostatnich wizyt pacjenta z rozpoznaniami z zakresu E10-E14 lub I10-I89
 6. Pacjenci bez ubezpieczenia - wykaz pacjentów bez przypisanego oddziału NFZ
 7. Protokół anulowania sprzedaży A4 (dedykowane użytkownikom korzystającym z Modułu Komercyjnego)
 8. Raport z wykorzystania modułów - wykaz modułów wykorzystywanych przez stacje robocze
 9. Rozliczenia według statusów potwierdzeń
 10. Sumaryczne zestawienie pacjentów z podziałem na grupy wiekowe
 11. Wizyty POZ bez uzupełnionych świadczeń POZ - wykaz wszystkich wizyt POZ, które nie mają uzupełnionych świadczeń POZ
 12. Wskaźnik wykonania badań diagnostycznych w POZ (obliczany na podstawie badań wprowadzonych do aplikacji i powiązanych z wizytą)
 13. Wykaz osób, które są objęte stawką podwyższoną ChUK/cukrzyca
 14. Wykaz osób, którym udzielono porad ChUK/cukrzyca 
 15. Wykaz pacjentów posiadających określoną grupę krwi 
 16. Wykaz wizyt pacjenta 
 17. Wykaz złożonych deklaracji pacjentów 
 18. Zestawienie wprowadzonych oświadczeń pacjentów

Świadczenia

Na liście raportów znajdują się między innymi:

 1. Dziennik pracy gabinetu 
 2. Liczba wyjazdów w czasie z podziałem na płeć i miesiąc (dla ratownictwa medycznego) 
 3. Liczba zgonów w czasie z podziałem na płeć i miesiąc (dla ratownictwa medycznego) 
 4. Lista procedur oraz produktów dla poszczególnych wizyt 
 5. Procedury medyczne (wykonane procedury z podziałem na realizującego) 
 6. Produkty według realizujących (wykaz produktów, świadczeń, punktów według realizujących je lekarzy) 
 7. Ratownictwo (sumaryczne zestawienie wyjazdów) 
 8. Statystyki modyfikujących wizyty 
 9. Statystyki wprowadzających wizyty 
 10. Sumaryczne roczne zestawienie wykonanych świadczeń z podziałem na płeć pacjenta 
 11. Sumaryczne zestaw. pac. przyjętych w okresie z podziałem na realizującego (zliczane na podstawie ilości wizyt, a nie pozycji rozliczeniowych) 
 12. Sumaryczne zestawienie ilości wykonanych punktów dla danego produktu (zliczane na podstawie pozycji rozliczeniowych we wszystkich statusach) 
 13. Sumaryczne zestawienie ilości wykonanych punktów z podziałem na realizującego 
 14. Sumaryczne zestawienie Rozp, Prod Kontr, Prod Jedn na komórkę realizującą 
 15. Sumaryczne zestawienie Rozp, Prod Kontr, Prod Jedn w danym okresie 
 16. Sumaryczne zestawienie wykonanych świadczeń w roku z podziałem na poradnie / realizatora / wiek 
 17. Sumaryczne zestawienie z wykonanych porad POZ 
 18. Świadczenia POZ - sumaryczne zestawienie świadczeń POZ
 19. Świadczenia w ramach produktów - zestawienie świadczeń w podziale na produkty
 20. Wizyty z rozpoznaniami J00-J22 w danym miesiącu
 21. Wyjazdy z podziałem na czas dotarcia (dla ratownictwa medycznego)
 22. Wyjazdy z podziałem na czas dotarcia (kwartyle) (dla ratownictwa medycznego)
 23. Wykaz imienny pacjentów 1 roku, którym udzielono porady specjalistycznej
 24. Wykaz imienny pacjentów przyjętych w 1 roku z podziałem na płeć / poradnie / wiek 
 25. Wykaz imienny pacjentów przyjętych w roku w poradni z / poza terenu województwa 
 26. Wykaz imienny pacjentów w 1 roku którym udzielono porady kompleksowej 
 27. Wykaz przyjętych pacjentów z uwzględnieniem głównego rozpoznania (pacjent z danym rozpoznaniem liczony jest tylko 1 raz, bez względu na ilość wizyt) 
 28. Wykaz wizyt POZ udzielonych pacjentom bez złożonej deklaracji 
 29. Zestawienie badań laboratoryjnych na wystawionych skierowaniach 
 30. Zestawienie procedur medycznych (sumaryczne zestawienie procedur medycznych w danym okresie)
 31. Zestawienie świadczeń osób nieubezpieczonych a uprawnionych 
 32. Zestawienie świadczeń POZ
 33. Zestawienie z wykonanych badań POZ

Psychoterapia

Na liście raportów znajdują się między innymi:

 1. Wykaz świadczeń w podziale na sesje psychoterapii
 2. Wykaz świadczeń pogrupowanych w sesje psychoterapii

Szczepienia

Na liście raportów znajdują się między innymi:

 1. Wykaz zaplanowanych szczepień 
 2. Wykaz zaplanowanych szczepień (niewykonanych) 
 3. Wykaz zrealizowanych szczepień
 4. Wykaz szczepień (wykonanych)

Recepty

Na liście raportów znajduje się:

 1. Zestawienie wystawionych recept

 Kolejki

Na liście raportów znajduje się:

 1. Zestawienie kolejek oczekujących

 

Źródło: https://mmedica.asseco.pl/oferta/moduly-dodatkowe/raporty-pomocnicze/

Copyright © 2018 mMedica Info. All Rights Reserved.