Moduł Programy lekowe/chemioterapia

Zasadniczym celem wykorzystania modułu Programy lekowe/chemioterapia jest rozliczenie świadczeń z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych, dla których wymagana jest dodatkowa sprawozdawczość elektroniczna oraz generowanie faktur zakupowych za leki.

Moduł umożliwia ewidencję danych obejmujących programy lekowe poprzez przypisanie tzw. schematu leczenia do pozycji rozliczeniowych. Na specjalnej zakładce umożliwiającej uzupełnienie schematu leczenia istnieje możliwość zaewidencjonowania szczegółowych danych takich jak: nazwa zastosowanego produktu handlowego, dzień podania leku, wielkość dawki, masa i powierzchnia ciała pacjenta.
Dodatkowo moduł Programy lekowe/chemioterapia pozwala na ewidencję i sprawozdanie faktur zakupowych za leki, co jest warunkiem koniecznym do prawidłowego rozliczenia chemioterapii oraz programów terapeutycznych.

Źródło: https://mmedica.asseco.pl/oferta/moduly-dodatkowe/modul-programy-lekowe-chemioterapia/

Copyright © 2018 mMedica Info. All Rights Reserved.