MIUD mmPACS – Moduł Integracji Urządzeń Diagnostycznych

Moduł umożliwia automatyczny odbiór wyników badań z urządzeń diagnostycznych. MIUD mmPACS to między innymi: odbiór i zapis wyników w standardzie DICOM, automatyczny zapis wyników w bazie danych programu mMedica oraz powiadomienia o zaimportowanych do programu wynikach.

Moduł MIUD mmPACS powstał w celu ułatwienia i przyspieszenia odbioru wyników z urządzeń diagnostycznych typu USG, RTG, EKG itp. Cała komunikacja odbywa się w pełni automatycznie i nie wymaga dodatkowych działań ze strony użytkownika.

MIUD mmPACS monitoruje foldery danych diagnostycznych pod kątem pojawienia się w nich nowych wyników badań. Wyniki w folderach mogą zostać zapisane za pośrednictwem:

  • protokołu DICOM 3.0 (za pomocą modułu MIUD mmPACS)
  • protokołu HL7 2.3 (za pomocą modułu MIUD mmPACS+)
  • oprogramowania obsługującego urządzenie diagnostyczne

Na podstawie danych zapisanych w wynikach, aplikacja identyfikuje pacjenta w bazie danych programu mMedica, a następnie przenosi wyniki do bazy danych mMedica wiążąc go z pacjentem. W przypadku, w którym wynik nie może zostać automatycznie zapisany do aplikacji (np. z powodu braku danych pacjenta w kartotece), użytkownik otrzymuje odpowiednie powiadomienie.

UWAGA!

Przed zakupem modułu MIUD mmPACS zalecamy sprawdzić czy integrowane urządzenie diagnostyczne działa z wersją demonstracyjną mMedica lub czy znajduje się na liście urządzeń obsługiwanych przez moduł MIUD mmPACS+

Konfigurator MIUD mmPACS

Konfigurator pozwala na wygodne zintegrowanie wybranych urządzeń diagnostycznych z systemem mMedica za pomocą dostępnych parametrów.

Powiadamianie lekarza o nowych wynikach badań

Wyniki badań przesłane z urządzeń diagnostycznych są zapisywane w aplikacji mMedica w danych medycznych pacjenta. Ponadto program posiada funkcjonalność powiadamiania lekarza realizującego wizytę o nowych wynikach oraz prostego dołączania ich do elektronicznej dokumentacji medycznej.

Powiadamianie o odebranym wyniku badania za pomocą poczty wewnętrznej programu mMedica

Użytkownicy programu mogą otrzymywać powiadomienia o wykonanych przez MIUD mmPACS operacjach, np. o dołączeniu wyników badań. Funkcjonalność powiadomień wykorzystuje mechanizm poczty wewnętrznej, która dostępna jest w wersji Standard+.

 

Źródło: https://mmedica.asseco.pl/oferta/moduly-dodatkowe/miud-mmpacs-modul-integracji-urzadzen-diagnostycznych/

Copyright © 2018 mMedica Info. All Rights Reserved.