Moduł SMS

Podstawowym zastosowaniem Modułu SMS jest wysyłanie informacji i powiadomień do pacjentów w formie wiadomości SMS. Wysyłka może odbywać się w sposób automatyczny, po wystąpieniu określonego zdarzenia lub ręczny do indywidualnie wybranej grupy odbiorców.

Po odpowiednim skonfigurowaniu programu, pacjent po dokonaniu rezerwacji terminu otrzyma wiadomość SMS z podstawowymi informacjami dotyczącymi wizyty (data, godzina, adres, lekarz). Powiadomienie zostanie wysłane również w przypadku zmiany terminu wizyty lub jej odwołania. Ponadto system będzie automatycznie wysyłał przypomnienia o zbliżającej się wizycie w gabinecie lekarskim lub o konieczności dostarczenia skierowania. Moduł SMS oferuje również funkcjonalność wysyłania wiadomości informacyjnych i marketingowych do wybranych odbiorców.

Najważniejszymi funkcjami Modułu SMS jest automatyczne wysyłanie:

  • Przypomnień o terminach wizyt.
  • Powiadomień o konieczności dostarczenia skierowania.
  • Potwierdzenia dokonania rezerwacji terminu wizyty w przychodni.
  • Powiadomień w przypadku zmiany terminu rezerwacji lub jej odwołania.

Usprawnienie pracy przychodni

Funkcjonalność wysyłania powiadomień w formie wiadomości SMS-owych lub e-mailowych (zgodnie z preferencjami) bez wątpienia wpływa na usprawnienie pracy w placówce. System automatycznego przypominania o zaplanowanych wizytach pozwala istotnie zmniejszyć ilość tzw. pustych terminów, czyli wizyt, na które nie stawił się pacjent. Efektem tego jest skrócenie czasu oczekiwania do lekarza i wzrost efektywności pracy personelu.

Skuteczna forma kontaktu z klientem

Obecnie wysyłanie informacji w formie wiadomości SMS-owych lub e-mailowych jest jedną z najskuteczniejszych form kontaktu z klientem. Dzięki możliwości tworzenia własnych treści i kierowania ich do wybranych grup odbiorców, placówka uzyskuje sposobność prowadzenia różnorodnych akcji informacyjnych i promocyjnych.
Budowanie wizerunku nowoczesnej placówki.

Moduł SMS jest wygodnym narzędziem kontaktu z pacjentem i wpływa na budowanie wizerunku nowoczesnej placówki, dbającej o swoich pacjentów.

 

Źródło: https://mmedica.asseco.pl/oferta/moduly-dodatkowe/modul-sms/

Copyright © 2018 mMedica Info. All Rights Reserved.