Moduł eZLA+

Moduł eZLA+ rozszerza o dodatkowe funkcje rozwiązanie elektronicznego wystawiania zwolnień lekarskich (e-ZLA) dostępne bezpłatnie w wersjach programu Standard, Standard+, Komercja, Komercja+.

Funkcjonalność e-ZLA umożliwia wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich i bezpośrednie przekazywanie ich do PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS). Cała operacja została maksymalnie uproszczona - większość informacji na zwolnieniu lekarskim podpowiadana jest automatycznie na podstawie danych pacjenta i danych wizyty. Zadaniem lekarza jest jedynie podanie okresu niezdolności do pracy oraz wskazania lekarskiego. Po zatwierdzeniu dokumentu i podaniu kodu PIN, zwolnienie jest wysyłane do PUE ZUS.

Podstawowe rozwiązanie dedykowane jest użytkownikom mMedica posiadającym wersję Standard, Standard+, Komercja, Komercja+ i wykorzystującym do pracy moduł Gabinet. Do wystawienia e-ZLA niezbędne jest posiadanie: 

  • certyfikatu ZUS, profilu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w celu autoryzacji dokumentów),
  • aktywnego profilu lekarza na PUE ZUS,
  • aktywnego połączenia z Internetem.

Główne funkcje potrzebne od wystawienia e-ZLA są dostępne w module Gabinet bezpłatnie. Dodatkowe funkcje związane np. z wystawianiem zwolnień w trybie alternatywnym, w przypadku braku połączenia z platformą ZUS, dostępne są już w module dodatkowym eZLA+.

Użycie tego rozszerzenia pozwala w bardzo wygodny sposób korzystać z funkcji oferowanych przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS bezpośrednio z aplikacji mMedica. Dzięki zastosowaniu modułu eZLA+ możliwe jest wystawianie zwolnień w przypadku problemów z komunikacją z PUE oraz używanie zwolnień w formie papierowej (np. w przypadku braku dostępu do komputera). Moduł eZLA+ pozwala również na prostą elektronizację zwolnień wystawionych w formie papierowej wyłącznie przy pomocy mMedica (bez konieczności używania PUE).

W poniższej tabeli przedstawiono listę funkcji obsługi e-ZLA z określeniem wersji i modułu, w której występują:

 

 

Funkcja

PS 

PS+

STD

STD+

KOM

KOM+

Moduł eZLA+

Wystawiania e-ZLA w trybie bieżącym

 

 

Anulowanie e-ZLA

 

 

Obsługa podpisu kwalifikowanego

 

 

Obsługa ePUAP

 

 

Obsługa certyfikatu ZUS

 

 

Automatyczna kontrola konta płatnika składek w PUE

 

 

Obsługa zwolnień z datą wsteczną

 

 

Wydruk e-ZLA

 

 

Automatyczne ostrzeżenia o konieczności przekazania wersji papierowej

 

 

Obsługa UPP

 

 

Rezerwacja numerów e-ZLA dla trybu alternatywnego

 

 

 

 

 

 

Automatyczne przejście w tryb alternatywny w przypadku problemów przy komunikacji z PUE

 

 

 

 

 

 

Wystawianie e-ZLA w trybie alternatywnym

 

 

 

 

 

 

Elektronizacja dokumentów e-ZLA wprowadzonych w trybie alternatywnym

 

 

 

 

 

 

Zbiorcza elektronizacja dokumentów e-ZLA z poziomu przeglądu zwolnień

 

 

 

 

 

 

Unieważnienie zarezerwowanych numerów e-ZLA *)

 

 

 

 

 

 

Automatyczne przypomnienia o konieczności elektronizacji dokumentów ***)

 

 

 

 

 

 

Wydruk pustych formularzy e-ZLA *)

 

 

 

 

 

 

Uzupełnianie danych zwolnień wypisanych na formularzach papierowych *)

 

 

 

 

 

 

Uproszczone wystawianie e-ZLA na podstawie anulowanego dokumentu **)

 

 

 

 

 

 

Obsługa formularzy FZLA i PR-4 **)

 

 

 

 

 

 

*) Dostępne od wersji 5.12.5

**) Dostępne od wersji 5.13.0

***) Dostępne od wersji 5.14.0


Źródło: https://mmedica.asseco.pl/oferta/moduly-dodatkowe/modul-e-zla/

 

Copyright © 2018 mMedica Info. All Rights Reserved.